Her Zaman Çevreci Sürdürülebilir Yenilikçi Üretim

Çelik sektörünün lider şirketlerinden biri olan Net Haddecilik, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.

Önce İnsan

Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilinciyle;

Ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirerek kalitesini daha da artırmayı hedefliyoruz. “Önce İnsan” anlayışını esas alan yönetim anlayışını benimseyen Net Haddecilik, çevrenin korunmasını yasal zorunlulukların ötesinde topluma saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseriz.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız
  • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.
  • En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedefleriz.

Kalite Belgelerimiz

  • ISO 14001
  • ECO Friendly
  • Go Green