CAPTCHA code

İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli gücümüz tecrübeli, bilgili, istekli ve aidiyeti yüksek insan kaynağımızdır.

Net Haddecilik İnsan Kaynakları departmanı büyüme ve gelişmenin temel kaynaklarından biri olan insan kaynaklarını etkin, verimli, uzun süreli değerlendirmek, gerekli güven ve uyum ortamını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Çalışanların yetişmesine, gelişmesine, başarılı olmasına ve yükselmesine olanak sağlayacak sistemler oluşturur ve geliştirir. Emeğe, bilgi ve beceriye saygılıdır. Bizim için başarılı olmanın ölçütlerinden biride müşteri memnuniyetinin gerçekleşmesidir.

Kariyer geleceğini planlayan, kendisini iş yaşamında nelerin beklediğini bilen, amaçlarını ona göre belirleyen, yüksek motivasyonuyla amaçlarına uygun davranışlar sergileyen, kendini işine adayan çalışanlar yaratmayı amaçlayan Net Haddecilik, kariyer yönetimiyle; çalışanların bireysel farklılıklarını belirlemeyi, bu farklılıklarından yararlanarak, onların motivasyonunu artırmayı, iş tatminine ve verimliliğine katkıda bulunmayı temel ilkelerinden biri olarak kabul eder.

Stratejimiz, her an, her duruma ve zorluğa hazır, işinin ehli ve yaptığı işi severek yapan yöneticiler yetiştirmek.

Eğitim Politikamız

Eğitim; şirketimizin kalıcı başarıya ulaşması için, geçmek zorunda olduğumuz sürecin ayrılmaz parçasıdır. Şirketimizde eğitim bir masraf kalemi değil, insana yatırım olarak değerlendirilmektedir. İnsanlar şirketimizin en değerli kaynağıdır ve sürekli gelişme yolunda eğitimin gerekliliği kaçınılmazdır.

Düzenlediğimiz eğitim programları, yalnızca uygulanacak yöntem ve araçları belirlemekle sınırlı olmayıp, bir yandan işe yönelik geliştirici eğitim süreçlerini, diğer yandan da bireye yönelik gelişim süreçlerini içermektedir.