Her Zaman Güvenli Önleyici Yenilikçi Üretim

Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden Taviz Vermeyiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği hassasiyetle, demir-çelik sektörünün ve dünyanın öncü şirketlerinden olmayı hedefleyen Net Haddecilik olarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önleyici yaklaşım ilkelerini benimseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.

Kalite Belgelerimiz

  • ISO 14001
  • ECO Friendly
  • Go Green